EQUIP

Andrés-Pavan Arquitectura neix al 2014 a Barcelona com a resultat de la col·laboració entre els arquitectes Marcos Andrés i Marco Pavan. Amb la voluntat de donar respostes a les necessitats dels diferents àmbits de la disciplina arquitectònica, s’ha format un equip multidisciplinar preparat per a realitzar projectes tant d’arquitectura com de paisatgisme, cobrint a més aspectes d’enginyeria i arquitectura tècnica.

MARCO PAVAN

arquitecte

És arquitecte des de 1998. Llicenciat al IUAV (Institut Universitari de Venecia) ha exercit la professió a Itàlia, col·laborant en projectes públics i privats, realitzant seus municipals, places, habitatges unifamiliars i edificis plurifamiliars. A partir de 2002 ha col·laborat en diferents projectes en tot el territori català: hotels, habitatges unifamiliars i plurifamiliars i rehabilitacions d’edificis històrics.

MARCOS ANDRÉS

arquitecte

Arquitecte llicenciat al 2006 a Barcelona, ha desenvolupat la seva carrera professional en àmbits públics i privats. Ha treballat com arquitecte a l’Àrea Metropolitana de Barcelona desenvolupant projectes d’equipaments (escola de música i auditori, institut d’ensenyament secundari, centre cívic…); també ha col·laborat en despatxos d’arquitectura petits i mitjans realizant projectes residencials de rehabilitació i obra nova; i finalment a Batlle i Roig on va col·laborar en la redacció del projecte i la direcció d’obres de la nova seu de Stradivarius (45.000m²) a Cerdanayola del Vallès.