Urbanització de la nova zona esportiva a Can Vilalba

Des de l’Ajuntament d’Abrera s’encarrega l’avantprojecte per a la reorganització i urbanització d’una zona esportiva existent situada al barri de Can Vilalba. Actualment a la zona existeixen una sèrie d’equipaments (CAP, pista de futbol, bar…) però són elements que s’han anat construint sense cap ordre durant el llarg dels anys. Es proposa la creació d’una pista poliesportiva, un aparcament i unes zones d’oci que, a més organitzin l’espai existent, marcant uns eixos d’accés i unes plataformes on es situaran els diferents nous equipaments.

Superficie

9.100m²

Promotor

Ayuntamiento de Abrera

PEC

1.209.000€

En col·laboració

Javier Duarte, arquitecto