Torrent 2º-1ª

Superficie

100m²

Promotor

Privado

PEC

60.000€

Final obres

diciembre 2016

Col·laboradors

Andrea Caparrós