Reurbanització del passeig del Riu Sec

El marge dret del Riu Sec, al seu pas per Cerdanyola del Vallès, concretament entre el Pont de Santa Anna i el carrer del Riu Sec, es reurbanitza tot l’espai ocupat per les parts posteriors de les edificacions per tal de crear una connexió peatonal entre dos parts de la ciutat. Per tal d’obrir el pas entre els dos extrems, es van realitzar murs pantalla per a contenir les terres dels jardins dels edificis. Posteriorment, es va realitzar la urbanització d’aquest passeig creant unes zones de descans, unes zones de nens i zones verdes. Els dos extrems es connecten amb la ciutat mitjançant dues places també incloses en el projecte.

Superficie

6.200m²

Promotor

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

PEC

800.000€

Final obres

juliol 2015

En col·laboració

Jordi Solé i Rubio, arquitecto