Reurbanització de la plaça Eivissa

La plaça Eivissa ha sigut sempre el centre neuràlgic del Barri d’Horta i dels confrontants. Ha estat un espai de fires, reunions, i actualment, d’estada i passejada per a la gent. Té un caràcter quotidià i proper a la gent, que és el que es volia mantenir amb la proposta: una urbanització de neteja i homogeneïtzació dels espais, i alhora de reducció del trànsit rodat per a emfatitzar aquest últim ús de la plaça.  Reduir la superfície destinada a vial rodat i potencia els espais de reunió i passejada, han sigut claus a l’hora de realitzar la nova proposta. L’estudi a partir del recorreguts per als vianants i la intensitat dels mateixos han marcat les directrius del projecte. La proposta de traces blaves vol emfatitzar els punts més característics dels espais, fent-los més recognoscibles, com és l’accés a la boca del metro (marcant un eix per als vianants i lliure d’obstacles), l’aigua com a element important de la història d’Horta (resolent-ho amb una font i una làmina d’aigua sobre la qual reposa l’estàtua de l’eivissenca) i finalment amb un estudi dels usos dels locals comercials, al ésser un punt clau per a la plaça i el barri.

Promotor

BIMSA

En col·laboració amb

Javier Duarte, arquitecto