Rehabilitació integral d’edifici plurifamiliar a Ciutat Vella

Aquest emblemàtic edifici d’inicis del segle XIX al carrer Gignàs de Barcelona, presenta unes façanes ricament decorades i uns interiors substancialment modificats respecte a la construcció original. A les diferents etapes de la seva història s’ha intervingut a la majoria dels habitatges existents, intentant recuperar tots els elements preexistents de valor, reutilitzant-los per a formar nous espais i ambientacions diferents. Les actuacions més importants que s’han portat a terme per a la modernització de l’edifici han sigut la restauració de l’escala (recuperant els estucs i serigrafiats originals), la recuperació de portes d’accés als habitatges i la reordenació dels patis d’instal·lacions i instal·lació d’ascensor.

Superficie

1.960m²

Promotor

Privado

PEC

200.000€

Inici projecte / Final obres

febrer 2015 / novembre 2017

Col·laboradors

JFG Consultors