Rehabilitació integral d’edifici plurifamiliar a Ciutat Vella

Un edifici emblemàtic de 1890 situat a una cantonada de la Plaça de Castella de Barcelona, a molts pocs metres de Plaça Catalunya, s’ha rehabilitat íntegrament creant nous habitatges. La intervenció ha recuperat els elements de valor històric i arquitectònic existents: paviments de Nolla i hidràulics, sostres amb motllures i pintures decoratives, estucs i fusteries antigues que s’han restaurat combinant-les amb materials actuals, creant uns nous espais interiors.

Superfície

1.570m²

Promotor

Privat

PEC

1.750.000€

Inici Projecte / Final obres

Novembre 2015 / Gener 2018

Col·laboradors

Aina Ferrer, PLAAT, JFG Consultors, Quadrifoli Projectes