Rehabilitació integral d’edifici plurifamiliar a Ciutat Vella

Es tracta d’una antiga construcció de la segona meitat de segle XVII amb balcons i cornises típiques de l’època Barroca,. La seva rehabilitació modifica la distribució interior de 13 habitatges que existien en origen i una transformació dels espais d’entrada i de connexió vertical. Pel que fa a l’actuació en façana, es recuperen els acabats originals: des de les pintures i estucs fins a les fusteries i elements de serralleria.

Superficie

1.450m²

Promotor

Privado

PEC

2.100.000€

Inici projecte / Final obres

Maig 2016 / Abril 2019

Col·laboradors

Aina Ferrer, PLAAT, JFG Consultors, Ecoinstec Enginyers