Rehabilitació integral d’edifici de vivendas a Barceloneta, Barcelona

L’edifici es troba situat en el barri de la Barceloneta, caracteritzat pel seu traçat reticular amb carrers estrets i allargats, en una posició privilegiada. Es tracta d’un edifici a primera línia de mar, ubicat a un dels carrers més emblemàtics, no només del barri sino també de la ciutat. La seva façana oest compta amb vistes al port de Barcelona i a la muntanya de Montjuïc. La façana oposada s’obre amb balcons a un costat més privat, silenciós i tranquil de Barceloneta. Aquesta orientació s’ha tingut en compte en el moment de proposar la nova distribució interior.
Actualment, les plantes presenten una configuració simètrica, amb dos habitatges per replà, amb un nucli d’escala al centre i tres patis de ventilació distribuïts en tota la llargada de l’eix central. La comunicació vertical també es realitza amb un ascensor de dimensions molt reduides.
El local ocupa actualment el la planta soterrani, reservant una zona per l’estació transformador, la planta baixa i la planta altell. L’edifici no disposa d’espais comunitaris com un espai per a emmagatzemar bicicletes.

Àrea

1830 m²

Promotor

Ajuntament de Barcelona

Projecte

2018

Col·laboradors

Teresa Farras, Luciana Teodózio