Rehabilitació d’edifici al barri de Poble Sec. Barcelona

En aquest edifici situat al carrer Jocs Florals, un dels més importants del barri, s’ha instal·lat un local amb ús de discoteca. S’ha intervingut sobre els elements estructurals amb una substitució total de la coberta amb consolidació general en primera fase. A més, s’han millorat l’estat de salubritat i ús del local. A la segona fase, es redactarà el projecte per adequar la segona planta de l’edifici com a ampliació de l’ús de discoteca de la planta baixa.

Superficie

327m²

Promotor

Privado

PEC

150.000€

Inici projecte / Final obres

novembre 2016 / octubre 2017

Col·laboradors

Oriol Batchellí, JFG Consultors.