Promoció d’habitatges a Sant Boi del Llobregat

A partir del volum compacte que generen la forma de la parcel·la i el programa funcional s’ha realitzat una operació de desmuntatge del cos arquitectònic sensibilitzant-ho respecte l’entorn per millorar l’orientació dels habitatges. Gran part d’ells es situen als dos costats amb millor densitat d’energia incident determinant la major alçada de l’edificació respecte als dos costats amb menys assolellament.

L’aparcament de planta soterrani ocupa part de la parcel·la adjacent disponible i és accessible a través de la rampa situada a la cantonada nord.

Els habitatges es distribueixen al voltant d’un espai obert central al que s’obren els nuclis de connexió vertical i les passeres de distribució. Les separacions entre els blocs a tota alçada garanteixen la circulació de l’aire i l’entrada de llum al pati.

La centralització de les zones humides i l’ordenació de les instal·lacions permeten que siguin enregistrables des de l’espai comunitari.

A planta baixa, al voltant de l’espai enjardinat, es situen el local de lloguer, l’espai comunitari, l’espai per col·locar l’estació transformadora, un local per a bicicletes i dos habitatges adaptats.

Àrea

3496 m²

Promotor

IMPSOL

Projecte

2018

Col·laboradors

Teresa Farras, Marta Guilera, Andrea Gomez