Promoció d’habitatges a Montgat

La proposta recull els elements intrínsecs més importants de l’entorn com la relació amb el paisatge, la orientació i la presència de les edificacions veïnes, per tal d’incorporar-los a les diferents parts de l’edifici. Els habitatges es caracteritzen per tenir una relació privilegiada en relació amb l’exterior. Els recorreguts d’accés s’han concebut, no tal sols com uns espais de transició, sinó com a llocs on poder estar, socialitzar i gaudir de les vistes, emfatitzant els eixos que dirigeixen cap al mar. Els espais verds s’incorporen i entrelliguen amb la geometria de l’edifici ocupant les superfícies que separen els diferents volums. Les façanes també són sensibles a l’entorn oferint amplis buits i terrasses que van obrint-se de forma diferent segons l’orientació i les vistes sobre l’entorn.

Àrea

3300 m²

Promotor

IMPSOL

Projecte

2018

Col·laboradors

Teresa Farras, Luciana Teodózio