Concurs del nou estadi del FC Andorra

L’objectiu de la proposta és crear un edifici que no només doni un única resposta a les necessitats immediates de la promoció, sinó que també formuli una sèrie de possibles alternatives al llarg de l’arc temporal de la seva vida útil. Per aquest motiu s’ha ideat un sistema que anomenarem “sistema matriu”, de manera que permeti mesurar la inversió sobre una base de diferents configuracions amb la capacitat de crear escenaris adaptables als possibles usos de l’edifici al llarg del temps. Totes les configuracions estan pensades per a que puguin ser fàcilment ampliades o reduïdes dins del mateix recinte arquitectònic.
Flexibilitat i adaptabilitat són les bases fonamentals de la proposta. L’edifici, a part de l’ús específic com a estadi, està pensat per a tenir usos diferents que permetin crear una rendibilitat diària.

EL LLOC
Les qualitats ambientals de l’entorn són extraordinàries, el protagonisme de la corona muntanyosa circumcidant, la presència del riu, l’orografia de la vall, i el clima, han estat els elements fonamentals de les solucions adoptades en la proposta arquitectònica, ja des del traç de les primeres línies inicials.

S’ha dissenyat un objecte sensible a l’entorn, capaç de transformar les limitacions físiques de l’àrea d’actuació, en oportunitats per a desenvolupar idees que donin solucions a totes les problemàtiques i requisits del programa funcional. Hem estudiat i hem viscut el lloc. S’ha posat atenció als suggeriments que aquest mateix ens proporciona, el “Genius Loci”, l’esperit de l’indret. S’han recollit les nostres impressions tot donant-li forma a través de l’arquitectura.

Àrea

4.000 m²

Promotor

FC Andorra

Projecte

2022

Colaboradors

Sener Inngeniería, JFG Consultors, Adserà Group, Plaat Arquitectura tècnica, Societat Organica, Lanik