Projecte d’urbanització del camí del Parc G-4 a Badalona

Aquest projecte contempla la creació d’un camí transversal al parc G-4. El Parc del G4 és un parc de dimensions considerables, situat al barri de Montigalà de Badalona, inaugurat l’any 1994. Es tracta d’una esplanada de prat de caràcter forestal, amb pins, alzines sureres i arbust mediterrani.
El projecte té com a objectiu formalitzar un camí, amb el mínim impacte sobre el parc i el verd existent, que faciliti els recorreguts i connexions a través del parc, creant al llarg del seu traçat tant espais per activitats lúdiques com espais d’estada. És per això que s’han establert relacions entre els punts de sortida, arribada i encreuament del nou camí amb els traçats existents en l’àmbit d’actuació, per tal que el nou traçat s’establís en l’emplaçament amb el mínim impacte visual i topogràfic. D’aquesta manera s’aconsegueix afegir un nou eix als recorreguts arterials del parc a la vegada que es connecten dos carrers rellevants del municipi a través d’aquest espai verd. Es preveu mantenir la vegetació existent en el parc a la vegada que s’afegeix vegetació autòctona.
Es contempla també una àrea de jocs infantils en el límit del camí amb el camí de la Ciència que estarà lligat al futur equipament d’Escola
Bressol, previst en aquesta zona. El nou camí s’adapta a les cotes existents que el connecten amb els recorreguts urbans existents i amb els altres traçats del parc i a la vegada es desenvolupa sense superar en cap cas el 3% de pendent longitudinal, éssent tot el recorregut completament accessible, complint la legislació vigent en aquesta matèria.

Superficie

3.808 m²

Promotor

Ajuntament de Badalona / AMB

PEC

449.711,56 €

Col·laboradors

Ecoinstec / PLAAT

Projecte

2018