ESPAI PÚBLIC

L'urbanisme i la seva cercania. A Andrés-Pavan Arquitectura ens apasiona treballar la visibilitat dels espais públics i -en la messura que sigui possible- la continuitat entre exteriors i interiors. Gràcies a la il.luminació integrada o a un element tant important com és la vegegació inclosa. Disenys atemporals, la majoria de cops, plens de components constructius naturals i respetuosos; en els que construir més zones comuns, més visibles i més utilitzables en general.